- Raad&Daad -

voor Nederlandstaligen die ondersteuning zoeken bij praktische problemen in Frankrijk

 

Overweegt u zich aan te melden als vrijwilliger? 
Hieronder een aantal veel gestelde vragen hierover

Ik wil graag vrijwilliger worden, hoe kan ik mij aanmelden?
Op de aanmeldingspagina staat een formulier waar u uw gegevens kunt invullen. Als u dit doet vertelt u dan in een paar regels iets over uzelf, bijvoorbeeld specifieke kennis, vaardigheden of ervaringen.
Het is niet de bedoeling dat u in uw profiel reclame maakt voor commerciële activiteiten. Vrijwilligers met een eigen website krijgen een plaats op de vrijwilligerspagina. Tevens bestaat er de mogelijkheid om uw commerciële activiteiten te promoten op onze supporterspagina. Wel wordt van u verwacht dat u op uw website een verwijzing plaatst naar Raad&Daad.

Wat gaat u doen met mijn gegevens?
Uw gegevens worden in onze administratie verwerkt en uw profiel wordt op de website geplaatst op de regiopagina waar u zich voor heeft opgegeven. Ook wordt uw profiel vermeld op de interactieve kaart op de homepage. Wij vermelden ter kennismaking uw naam en emailadres in onze kwartaalnieuwsbrief die alléén aan onze vrijwilligers zal worden verzonden.
Het stuurteam van Raad&Daad zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Moet ik als vrijwilliger aan specifieke voorwaarden voldoen?
Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat deze zich inzet voor het doel waar Raad&Daad voor staat. Dat is hulp te bieden aan iemand die hierom vraagt en dit naar het beste vermogen en kennis van zaken te doen.

Ik heb een onderneming, kan ik ook vrijwilliger worden?
Ook als u een onderneming hebt kunt u vrijwilliger van Raad&Daad worden. Van u wordt dan wel verwacht dat u in eerste instantie uw zakelijke belangen gescheiden houdt van uw vrijwilligerschap. De tekst van uw profiel op onze website mag niet hoofdzakelijk duiden op uwcommerciële activiteiten.
Als u een hulpvrager hebt geholpen bij het oplossen van zijn hulpvraag en er ontstaat hieruit een zakelijke overeenkomst, dan is dit een zaak tussen de hulpvrager en uzelf.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?
Na uw aanmelding ontvangt u een bericht ter goedkeuring van uw profieltekst. Vervolgens wordt de tekst op de regiopagina van uw voorkeur en in de interactieve kaart op de homepage geplaatst. Via onze kwartaal nieuwsbrief worden alle vrijwilligers op de hoogte gebracht van uw aanmelding.

Moet ik veel tijd besteden aan mijn vrijwilligerschap?
Het spreekt vanzelf dat de tijd die u kwijt bent afhangt van de aard van de hulpvraag en de afspraken die u zelf met de hulpvrager maakt over uw dienstverlening.

Wat is het verschil tussen vragen die gesteld worden in een forum en vragen voor de vrijwilliger?
Veel van onze vrijwilligers zijn ook actief in diverse fora op internet en kunnen meer algemene vragen daar beantwoorden. De praktijk heeft ons geleerd dat niet alle vragen geschikt zijn om in een forum te beantwoorden. De vrijwilligers van Raad&Daad zijn regiogericht, kunnen daardoor gericht adviseren en informeren en zo nodig praktische hulp verlenen.

Hoe benadert een hulpvrager een vrijwilliger?
Een hulpvrager bezoekt deze website en gaat naar de regiopagina van zijn keuze en vindt daar de persoon die hij wil benaderen. Hij vult het contactformulier in en dit komt terecht bij het stuurteam van Raad&Daad. Dit team stuurt de vraag door naar de gewenste contactpersoon en die handelt de vraag verder af.

Kan ik ook iemand helpen in een ander departement dan die waar ik mij voor op heb gegeven?
Jazeker, dat kan. Het hoeft namelijk niet zo te zijn dat u iemand fysiek helpt, hulp bieden kan ook per telefoon, Skype of e-mail en is daarom niet aan een regio gebonden.

Maakt de openbare Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk”, onderdeel uit van Raad&Daad?
Nee, Raad&Daad heeft geen relatie met de Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk” en is daardoor niet verantwoordelijk voor uitspraken en adviezen die op deze pagina gegeven worden.

Heeft u een hulpvraag?
Hieronder een aantal veelgestelde vragen hierover.

Hoe kom ik in contact met een vrijwilliger van Raad&Daad?
Op deze site kiest u voor de regio waar u woont of verblijft, u kijkt of er in uw departement een vrijwilliger vermeld staat die voldoet aan de criteria die aansluiten bij uw hulpvraag. U vult het contactformulier in, verstuurt dit en vervolgens neemt de contactpersoon van uw keuze zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat doet u met mijn gegevens?
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Raad&Daad handelt overeenkomstig deze verordening. Meer hierover kunt u lezen op onze pagina over privacy.

Zijn er kosten verbonden aan het afhandelen van mijn hulpvraag?
De vrijwilligers verlenen tot op zekere hoogte hun diensten kosteloos. Als er voor de vrijwilliger het kosten aspect mee gaat spelen dan zal hij dit vooraf met u overleggen.

Kan ik voor elke gelegenheid een beroep doen op een vrijwilliger?
Als door het karakter van uw hulpvraag deze buiten de doelstelling valt die Raad&Daad zich heeft gesteld dan is het voor ons niet mogelijk om uw hulpvraag aan onze vrijwilligers voor te leggen. U kunt in dit geval Facebook of één van de fora raadplegen of daar uw vraag stellen.

Wat is de doelstelling van Raad&Daad?
Raad&Daad heeft als doel het ondersteunen van Nederlandstaligen bij praktische problemen in Frankrijk. Hoe zijn de omgangsvormen in mijn regio? Bij welke instantie moet ik zijn als ik mij als zelfstandige wil gaan vestigen? Waar is het dichtsbijzijnde ziekenhuis? Zomaar een aantal praktische vragen, waar onze vrijwilligers u mee kunnen helpen. Zij bieden u een luisterend oor, doen suggesties en plegen, indien nodig, zelfs een telefoontje of schrijven voor u een voorbeeldbrief. Uw hulpvraag zal zich in dit kader moeten bevinden. Over hulpvragen van commerciële aard zal door het stuurteam van Raad&Daad negatief worden beslist. Over deze beslissing zult u dan per e-mail worden geïnformeerd.

Maakt de openbare Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk”, onderdeel uit van Raad&Daad?
Nee, Raad&Daad heeft geen relatie met de Facebook groep “Raad&Daad Frankrijk” en is daardoor niet verantwoordelijk voor uitspraken en adviezen die op deze pagina gegeven worden.

Ook belangrijk om te weten:
Onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen, maar zullen – en kunnen – nooit het werk van professionele instanties of adviseurs overnemen. Hieruit vloeit voort dat zij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de door hen te goeder trouw aangeboden diensten. Het is aan u of u zijn of haar advies opvolgt en/of de hulp aanvaardt. Voor de door de vrijwilliger eventueel te maken kosten kan in overleg met u een tegemoetkoming worden verlangd.

Uw hulpvraag:
Uw hulpvraag mag niet ergens anders openbaar, bijvoorbeeld op een forum, zijn of nog worden gesteld. Dit is om misverstanden in onze hulpverlening te voorkomen. Bij het signaleren van uw hulpvraag op een openbaar forum, of anderszins, zullen wij uw hulpvraag niet in behandeling nemen cq genoodzaakt zijn om onze lopende hulpverlening te beëindigen.

Uw mening wordt gevraagd:
Raad&Daad is een organisatie die er prijs op stelt om te vernemen of uw hulpvraag, correct afgehandeld, niet correct afgehandeld of niet afgehandeld is. Een aantal weken na de doorzending krijgt u van ons een e-mail met deze vraag toegestuurd. Het neemt u slechts enkele minuten om die e-mail te beantwoorden. Bij voorbaat hartelijk voor de te nemen moeite.

 

Ik heb nog enkele vragen, waar kan ik terecht?
Heeft u nog vragen, dan kunt u via het formulier op de contactpagina van deze site aan het stuurteam van Raad&Daad uw vraag stellen.

Aanmelden kan hier

Wij hopen u als vrijwilliger te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
het stuurteam van Raad&Daad.