- Raad&Daad -

voor Nederlandstaligen die ondersteuning zoeken bij praktische problemen in Frankrijk

Aanmelden als vrijwilliger

Het zelf zoeken naar regelgeving en voorschriften via zoekmachines of de diverse fora op het internet is voor velen duidelijk, maar de praktijk blijkt voor sommigen ook vaak weerbarstiger.

De taal, andere omgangsvormen en andere cultuur maken soms dat ze zich voor hun gevoel in een soort doolhof bevinden.

Het is dan fijn om eens in het Nederlands te kunnen spreken met iemand die de startproblemen al achter de rug heeft. Iemand die even de weg kan wijzen, een telefoontje kan plegen en die je zonodig ook een enkele keer wil begeleiden naar de één of andere instantie.
Please type your full name.

Onjuist email address.

Voer alleen cijfers in

Om u telefonisch te kunnen bereiken hebben we zeker 1 nummer nodig (bij een nl/be mobiel nr, 0031/0032 toevoegen).

Invalid Input

Invalid Input

Heeft u een website dan kunt u hier opgeven of u het op prijs stelt dat wij bij de algemene informatie een link naar uw website plaatsen. Wij stellen het zeer op prijs als u op uw website een verwijzing naar onze website plaatst. In onze reactie op uw aanmelding krijgt u hierover informatie van ons.

Invalid Input

Invalid Input

Vermeld hier uitgebreide gegevens over u zelf. Bijvoorbeeld specifieke kennis, vaardigheden of ervaringen. Vermeld hier uw profiel voor plaatsing op deze website

Invalid Input

Voor een goede vindbaarheid in de regio staan vrijwilligers vermeld op de Overzichtskaart. Geef aan hoe u vermeld wilt worden.

Raad&Daad verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Door het verzenden van het formulier geeft u expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Beveiliging persoonsgegevens: Artikel 13 Wbp verplicht Raad&Daad om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het formulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. (https)